Up
 
 

20 lat regulacji

20 lat regulatora ds. energetyki w Polsce

Mija 20 lat budowy i transformacji rynków energii oraz paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Wraz z rynkiem zmieniał się także powołany wtedy Urząd Regulacji Energetyki, jego struktura organizacyjna oraz narzędzia regulacyjne. Są to daleko idące zmiany nie tylko na tych rynkach, ale także w sposobie myślenia o energii. Na przestrzeni tych lat ponad sześćdziesiąt razy zmieniano i nowelizowano ustawę Prawo energetyczne, nakładając na regulatora kolejne nowe obowiązki. Aktualizacje tej ustawy to nowe zmiany w funkcjonowaniu szeroko pojętego sektora energetycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, zawierającymi m.in. rys historyczny stanowiący wycinek z 20 lat budowy i zmian na rynku energii w Polsce oraz pokazujący, jak daleką drogę przeszedł ten sektor od 1997 roku.