Up
 
 

Jubileuszowa konferencja naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „20 lat ustawy - Prawo energetyczne”

12 kwietnia br. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 20 lat ustawy - Prawo energetyczne.

Wśród prelegentów Panelu Inauguracyjnego znaleźli się obecny oraz poprzedni prezesi URE: Maciej Bando, Marek Woszczyk, dr hab. Mariusz Swora oraz pierwszy i najdłuższej piastujący urząd Prezesa - dr Leszek Juchniewicz. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i poglądów związanych z energetyką i rolą, jaką ma do odegrania krajowy regulator w zrównoważonym rozwoju gospodarczym Polski.

Gośćmi Konferencji byli także Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Zdaniem Pełnomocnika powołany do życia ustawą z 1997 r. Urząd Regulacji Energetyki z jednej strony jest elementem potrzebnym dla regulacji dużej części życia gospodarczego w kraju, ale z drugiej narzędziem, które powinno służyć interesom Polski na zewnątrz.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando podkreślił, że misją regulatora jest równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców - Często jest to wręcz równoważenie interesów właścicieli, Skarbu Państwa, rządu i - zdecydowanie słabszych w tej rozgrywce - odbiorców i konsumentów - powiedział.

W drugiej, naukowej części konferencji głos zabrali wybitni eksperci polscy i międzynarodowi. Obradom towarzyszyła Loża Ekspertów, w której zasiedli prezesi operatorów systemów przesyłu, spółek energetycznych i Towarowej Giełdy Energii.

Poza dyskusjami związanymi z Prawem energetycznym, poruszone zostały również współczesne zagadnienia rynków energii i paliw, dotyczące równoważenia interesów uczestników rynku czy koordynacji polityki i regulacji.

Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie odznaczeń resortowych przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego „Zasłużony dla Energetyki” pracownikom Urzędu, którzy mieli znaczący wpływ w rozwój polskiej energetyki.

Organizatorami Konferencji byli Prezes URE oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Partnerami Konferencji byli: GAZ-SYSTEM S.A., Hermes Energy Group S.A., Polish Trading Point S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Towarowa Giełda Energii S.A.

Lista pracowników URE uhonorowanych przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego odznaczeniem resortowym: „Zasłużony dla Energetyki”

 • Bródka Anna
 • Bytniewska Elżbieta
 • Dobrowolski Adam
 • Głębska Beata
 • Gruszka Irena
 • Kozak Małgorzata
 • Kubacka Teresa
 • Loret Jacek
 • Łukasiewicz Andrzej
 • Miśkiewicz Marek
 • Muras Zdzisław
 • Nowaczek-Zaremba Małgorzata
 • Nowak Donata
 • Samoraj Robert
 • Szatybełko-Połom Mirosława
 • Szypulska Agnieszka
 • Zawiska Marek
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 25.08.2017