Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/biznes/oplaty/8037,Oplaty-skarbowe.html
2019-09-16, 00:18

Opłaty skarbowe

Informujemy, że siedziba Urzędu Regulacji Energetyki jest położona na terenie Dzielnicy Warszawa Ochota, w związku z powyższym opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek:

nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

(szczegóły w załączniku)

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 14.01.2019

Opcje strony