Nawigacja

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (roczna i kwartalne)

Rok
Średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym [zł/MWh]
Średnia kwartalna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym [zł/MWh]*
Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
2019   241,81 247,21 252,65   43/2019, 68/2019
2018
194,30
174,95
186,21
208,83
205,50
2017
163,70
160,60
162,50
167,86
164,05
2016
169,70
167,45
171,14
171,52
168,88
2015
169,99
170,19
172,75
167,36
2014
163,58
2013
181,55
2012
201,36
2011
198,90
2010
195,32
2009
197,21
2008
155,44
 
* Cena ta została obliczona i opublikowana przez Prezesa URE po raz pierwszy we wrześniu 2015 r. i dotyczyła II kwartału tego roku.
Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 20.12.2019

Opcje strony

do góry