Up
 
 

Konsultacje społeczne Prezesa URE

Przedmiot Konsultacji Termin zgłoszenia uwag Status Etap Wynik
Konsultacje publiczne dotyczące potrzeb w zakresie możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego 16 lutego 2017 r. I  
Konsultacje publiczne dotyczące zatwierdzenia przez Prezesa URE punktów właściwych systemu przesyłowego 8 kwietnia 2016 r. I  
Wytyczne w sprawie sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego, na podstawie art. 49b ust. 3 i 4 ustawy - Prawo energetyczne 30 kwietnia 2014 r. I  
Wzorcowa specyfikacja techniczna dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI Wskaźniki grupowe jakości (poz. 2) do 7.04.2014r; do pozostałych  dokumentów (poz. 1 oraz 3) do 22.04.2014r. II  
Stanowisko w sprawie AMI 13.08.2013 I  
Stanowisko w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid 13.06.2013 I, II Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid
Model zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła na lata 2012-2015 21.03.2013 I, II Informacja (nr 9/2013) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015
Dokumentacja uwierzytelniająca wraz z Opinią - załączniki do wniosków o udzielenie koncesji/dokonanie zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE) oraz wytwarzanie ciepła (WCC) dla jednostek spalania wielopaliwowego 30.04.2012   I  

Legenda:

w toku - zgłaszanie uwag

zakończone - w oczekiwaniu na wynik

wynik konsultacji

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom znajomego
Data publikacji 06.12.2013