Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/zbior-praw-konsumenta/8272,Zbior-praw-konsumenta-paliw-gazowych-stan-na-26-kwietnia-2019-r.html
2020-02-26, 07:16