Up
 
 

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej - najnowsze dane

Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa.

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec marca 2018 r. wyniosła 194 819, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 6 588, co stanowi wzrost o 3,5%.

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec marca 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 563 026, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 16 159, co stanowi wzrost o 3%.

Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii, w tym dane dot. poszczególnych operatorów znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do III 2018 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
11.05.2018