Up
 
 

Orzeczenia wydane w 2017 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(1.00 MB)
25 maja 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 66/15
Dot. udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii z uwzględnieniem wyroku TSUE z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie C-4/16

(990 KB)
18 maja 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1909/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za stosowanie stawek z nowej niezatwierdzonej taryfy

(395 KB)
27 marca 2017 r.
Sygn. akt VI ACz 379/17
Dot. zatwierdzenia taryfy energetycznej - legitymacja procesowa w postępowaniu taryfowym

(1.01 MB)
8 marca 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1513/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie postanowień instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9 Prawa energetycznego

(504 KB)
2 lutego 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1803/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za nieprzedstawienie świadectw pochodzenia i nieuiszczenie opłaty zastępczej

(416 KB)
31 stycznia 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1724/15
Dot. odmowy udzielenia koncesji

(1023 KB)
13 stycznia 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1536/15
Dot. wstrzymania dostaw energii elektrycznej w sytuacji śmierci odbiorcy
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 10.10.2017