Up
 
 

Wykaz rozporządzeń

Lp.

Tytuł rozporządzenia

Ogłoszono
w Dzienniku Ustaw

21.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

Dz.U. 2008 nr 3 poz. 12
22.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

Dz. U. Nr 133, poz. 924
23.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej

Dz. U. Nr 30, poz. 209
24.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189
25.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń

Dz. U. Nr 98, poz. 825
26.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowanie błędów

Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1184
27.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby złamujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828
28.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

Dz. U. Nr 39, poz. 338
29.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki

Dz. U. Nr 107, poz. 942
30.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Dz. U. Nr 95, poz. 1042

Wybierz Strony