Up
 
 

Inne ważne informacje

 • Informacja nr 18/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2016) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) » więcej

 • Informacja nr 17/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2015 rok » więcej

 •  
 • Informacja nr 7/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 7/2016) w sprawie upowszechnienia możliwości stosowania jednoskładnikowych cen lub stawek opłat w rozliczeniu za dostawę ciepła » więcej

 • Studium porównawcze systemów ciepłowniczych Węgier, Polski, Litwy, Estonii i Finlandii

  Raport stowarzyszenia regulatorów ERRA i Fortum » więcej

 •  
 • Prezes URE o wytwarzaniu i sprzedaży chłodu w oparciu o ciepło systemowe

  Zagadnienia związane z wytwarzaniem chłodu w agregatach absorpcyjnych i związane z wykonywaniem tego typu działalności gospodarczej uwarunkowania prawne - w tym wymóg uzyskania koncesji, a w konsekwencji także obowiązek ustalania i przedstawiania do zatwierdzenia taryfy Prezesowi URE - budzą coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw energetycznych. » więcej