Up
 
 

Zmiana sprzedawcy gazu

  • Liczba zmian sprzedawcy gazu

    Prezes URE, z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu, cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Liczba zmian sprzedawcy gazu jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. » więcej

  • Zmiana sprzedawcy na rynku gazu

    Utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zmian sprzedawcy gazu. W sumie od początku monitorowania do końca III kwartału 2016 r. takiej zmiany dokonało blisko 63 tys. odbiorców. » więcej

  • Zmiana sprzedawcy gazu - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

    Stałe monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa do wyboru sprzedawcy, powala Prezesowi URE na wiarygodną ocenę rozwoju konkurencji panującej na rynku gazu. » więcej