Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 90/2018) w sprawie zmiany cen energii w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe 15.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 89/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 88/2018) w sprawie problemów odbiorców związanych z rozliczeniem po zaprzestaniu działalności przez Energetyczne Centrum S.A. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego 08.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 87/2018) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/5/2018 26.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 86/2018) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/4/2018 26.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 85/2018) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2019 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 02.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 84/2018) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/3/2018 23.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 83/2018) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/2/2018 23.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 82/2018) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/1/2018 23.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 81/2018) w sprawie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawianego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia oraz w zakresie rozliczania tej energii 15.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 80/2018) w sprawie sposobu wypełniania formularza oferty na sprzedaż energii elektrycznej składanego w aukcji w roku 2018 12.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 79/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.10.2018

Wybierz Strony