Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.02.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 9/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 19.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 8/2017) dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcję w 2016 r. 16.01.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 7/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących potrzeb w zakresie możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego 16.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zwrotu zabezpieczeń w postaci kaucji lub gwarancji bankowej, o których mowa w art. 78 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) 16.01.2017
Informacja (nr 6/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne 13.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/4/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 4/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/3/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 3/2017) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/2/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/1/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 1/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2017 r. 02.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2016) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 30.12.2016