Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja (nr 6/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne 13.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/4/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 4/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/3/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 3/2017) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/2/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/1/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 1/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2017 r. 02.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2016) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 30.12.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 71/2016) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne 30.12.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 70/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2016 roku 23.12.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 69/2016) w sprawie zasad wydawania świadectw efektywności energetycznej na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 21.12.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 68/2016) w sprawie udostępnienia wzoru wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących 16.12.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 67/2016) w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe 16.12.2016