Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2018 roku 21.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2018) w sprawie aktualizacji listy sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na rok 2018, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 15.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 43/2018) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii 01.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2018) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, za 2017 rok. 01.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 41/2018) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2019 roku 29.05.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 40/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 15.05.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 39/2018) w sprawie ogłoszenia całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 14.05.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2018) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego 23.04.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr (37/2018) w sprawie weryfikacji zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego 23.04.2018
Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 20.04.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2018) w sprawie realizacji do 17 maja 2018 r. obowiązków przedsiębiorców oraz podmiotów zamierzających przyłączyć do sieci elektroenergetycznej moduły wytwarzania energii elektrycznej, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci 18.04.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2018) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020 12.04.2018

Wybierz Strony