Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 71/2016) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne 30.12.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 70/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2016 roku 23.12.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 69/2016) w sprawie zasad wydawania świadectw efektywności energetycznej na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 21.12.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 68/2016) w sprawie udostępnienia wzoru wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących 16.12.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 67/2016) w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe 16.12.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 66/2016) w sprawie udostępnienia Internetowej Platformy Aukcyjnej 12.12.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 65/2016) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w roku 2017 zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) 12.12.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 64/2016) z dnia 8 grudnia 2016 r. 09.12.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 63/2016) w sprawie zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, na potrzeby złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 tej ustawy, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. (stan prawny na dzień 28 listopada 2016 r.) 29.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 62/2016) dotycząca wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2017 23.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2016) w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 15.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 60/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.11.2016