Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2017) w sprawie realizacji obowiązków polegających na uzyskaniu i umorzeniu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii lub uiszczenia opłaty zastępczej w świetle regulacji zawartych w art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii 16.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2017) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja 13.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2017) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii 20.02.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2017) w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców 15.02.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.02.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 9/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 19.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 8/2017) dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcję w 2016 r. 16.01.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 7/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących potrzeb w zakresie możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego 16.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zwrotu zabezpieczeń w postaci kaucji lub gwarancji bankowej, o których mowa w art. 78 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) 16.01.2017
Informacja (nr 6/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne 13.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/4/2016 03.01.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 4/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/3/2016 03.01.2017