Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2016) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2016 19.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2016) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości przewidzianej w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne 19.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2016) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 19.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 51/2016) w sprawie obowiązków wynikających z art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 14.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2016) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2016) w sprawie konieczności aktualizacji deklaracji o przystąpieniu do aukcji oraz zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji 11.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 48/2016) dotycząca zasad składania podpisów pod ofertami w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii 11.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2016) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2016 r. 03.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2016) dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 27.09.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku 27.09.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2016) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” 22.09.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 43/2016) w sprawie niepokojących praktyk rynkowych stosowanych przez jednego ze sprzedawców alternatywnych dotyczących wprowadzania w błąd odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej 07.09.2016