Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja (nr 11/2008) w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf 23.04.2008
Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych kluczowych przedsiębiorstw energetycznych 11.04.2008
Informacja (nr GP - 062 - 28/2008) w sprawie awarii sieci elektroenergetycznej w dniu 8 kwietnia 2008 r. w Szczecinie i jego okolicach 10.04.2008
Informacja (nr 8/2008) w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 28.03.2008
Informacja (nr 7/2008) w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne 25.03.2008
Informacja (nr 6/2008) w sprawie konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze elektroenergetycznym 07.03.2008
Informacja w sprawie przesłanek uwolnienia cen energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych 25.02.2008
Informacja w sprawie projektu środków przejściowych „Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii” (Transition Facility PL2005/017-488.02.04) 19.02.2008
Informacja w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne za 2008 r. 13.02.2008
Informacja dotycząca skarg odbiorców gazu z Gdańska na złą jakość paliwa 13.02.2008
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji 13.02.2008
Informacja Prezesa URE w sprawie raportu ds. przejrzystości informacji 08.02.2008