Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja (nr 38/2008) w sprawie uzasadnionych warunków kalkulacji taryf dla energii elektrycznej na rok 2009 19.12.2008
Informacja (nr 37/2008) w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009 19.12.2008
Informacja (nr 36/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 15.12.2008
Informacja (nr 35/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 15.12.2008
Informacja (nr 34/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 03.12.2008
Informacja (nr 33/2008) w sprawie uzasadnionego poziomu cen energii elektrycznej oferowanej przez wytwórców na rynek hurtowy na rok 2009 i lata następne 01.12.2008
Informacja (nr 32/2008) w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 21.11.2008
Informacja (nr 31/2008) w sprawie organizacji badania kontraktów na sprzedaż i zakup energii elektrycznej, których termin realizacji przypada na rok 2009 05.11.2008
Informacja (nr 28/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 04.11.2008
Informacja (nr 29/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 04.11.2008
Informacja (nr 30/2008) w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009 03.11.2008
Informacja (nr 22/2008) w sprawie projektu środków przejściowych „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii" (Transition Facility PL2006/018-180.02.04.01) 17.09.2008