Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja (nr 31/2008) w sprawie organizacji badania kontraktów na sprzedaż i zakup energii elektrycznej, których termin realizacji przypada na rok 2009 05.11.2008
Informacja (nr 28/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 04.11.2008
Informacja (nr 29/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 04.11.2008
Informacja (nr 30/2008) w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009 03.11.2008
Informacja (nr 22/2008) w sprawie projektu środków przejściowych „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii" (Transition Facility PL2006/018-180.02.04.01) 17.09.2008
Informacja (nr 27/2008) w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych ze sposobem naliczania opłaty przejściowej w rozliczeniach tej opłaty z odbiorcami energii elektrycznej 10.09.2008
Pismo do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w elektrowniach wykorzystujących technologię współspalania – załączniki do wniosku. 01.09.2008
Informacja (nr 26/2008) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 21.08.2008
Informacja (nr 25/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Górnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółki z o.o. z siedzibą w Zabrzu w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 12.08.2008
Informacja (nr 24/2008) w sprawie wysokości zaktualizowanej na rok 2009 kwoty kosztów osieroconych 01.08.2008
Informacja (nr 24/2008) w sprawie wysokości zaktualizowanej na rok 2009 kwoty kosztów osieroconych 31.07.2008
Informacja (nr 23/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi przedsiębiorstwa Vattenfall Distribution Poland S.A. 30.07.2008