Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja w związku z artykułem „UOKIK jest przeciwny uwolnieniu cen energii” opublikowanym w „Gazecie Prawnej” z 5-7 października 2007 08.10.2007
Informacja w sprawie kwalifikacji energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej ≥ 1 MW, w której paliwa gazowe są współspalane z innymi paliwami 11.09.2007
Informacja dotycząca procesu przedłużania i wydawania nowych koncesji koncesji na prowadzenie działalności ciepłowniczej przez przedsiębiorstwa energetyczne 30.08.2007
Informacja dotycząca sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. 31.07.2007
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji 31.07.2007
Informacja w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gazowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 26.07.2007
Informacja w sprawie rozstrzygnięć Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu IRiESP 17.07.2007
Informacja w sprawie wyznaczenia operatorów systemów dystrybucyjnych 02.07.2007
Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 30.06.2007
Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 25.06.2007
Informacja dotycząca ochrony praw odbiorców w działaniach Prezesa URE. Materiał przygotowany na prośbę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, celem przedstawienia informacji „Ocena realizacji rządowej strategii dla sektora elektroenergetycznego oraz ocena ochrony praw odbiorców energii” podczas posiedzenie Komisji Skarbu Państwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 04.06.2007
Informacja w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2008 roku 31.05.2007