Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja (nr GP-062-38/2008) w sprawie zaleceń dla przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 07.05.2008
Informacja (nr 13/2008) w sprawie Raportu z postępowań prowadzonych w Urzędzie Regulacji Energetyki dotyczących skarg odbiorców na wysokie rachunki za gaz w okresie grudzień 2007 – luty 2008 25.04.2008
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) w zakresie dostaw energii elektrycznej 25.04.2008
Informacja (nr 12/2008) w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 24.04.2008
Informacja (nr 11/2008) w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf 23.04.2008
Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych kluczowych przedsiębiorstw energetycznych 11.04.2008
Informacja (nr GP - 062 - 28/2008) w sprawie awarii sieci elektroenergetycznej w dniu 8 kwietnia 2008 r. w Szczecinie i jego okolicach 10.04.2008
Informacja (nr 8/2008) w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi 28.03.2008
Informacja (nr 7/2008) w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne 25.03.2008
Informacja (nr 6/2008) w sprawie konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze elektroenergetycznym 07.03.2008
Informacja w sprawie przesłanek uwolnienia cen energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych 25.02.2008
Informacja w sprawie projektu środków przejściowych „Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii” (Transition Facility PL2005/017-488.02.04) 19.02.2008