Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja w sprawie taryf dla energii elektrycznej PSE SA, PSE – Operator SA oraz spółek dystrybucyjnych zatwierdzonych na rok 2007 18.12.2006
Informacja w sprawie podwyżek cen paliw gazowych 16.12.2006
Informacja w sprawie realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne) za 2006 r. 07.12.2006
Informacja w sprawie badania rynku energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła pod kątem spełniania warunków konkurencji 01.12.2006
Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 01.12.2006
Informacja w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf 28.11.2006
Informacja w sprawie przygotowania wniosku o przedłużenie ważności koncesji 10.11.2006
Informacja w sprawie cen energii elektrycznej 06.11.2006
Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 27.10.2006
Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 04.10.2006
Informacja w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Gazowego i Gazownictwa S.A. 20.09.2006
Informacja dotycząca stosowania art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo Energetyczne - w sprawie ściągania przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat z tytułu nielegalnego poboru paliw i energii 13.09.2006

Wybierz Strony