Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 68 /2017) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego 02.10.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 67/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2017 r. 02.10.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 66/2017) w sprawie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, oznaczonych jako: „Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2017”, „Aukcja Zwykła Nr AZ/5/2017” oraz „Aukcja Zwykła Nr AZ/6/2017” objętych ogłoszeniami o aukcji z dnia 23 sierpnia 2017 r. 30.09.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 65/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2017 roku 28.09.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 64/2017) w sprawie zasad proporcjonalnego obliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej (SWM), o którym mowa w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku zwrotu pomocy publicznej w związku z nieosiągnięciem parametru 3504 MWh/MW/rok 27.09.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 63/2017) w sprawie pojęcia „mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu”, którym operują przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii 27.09.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 62/2017) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2017 12.09.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2017) w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, następcy prawnego spółek: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Elektrociepłownia Gorzów S.A., Elektrociepłownia Rzeszów S.A., Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., Elektrownia Turów S.A. oraz Elektrownia Opole S.A. 29.08.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 60/2017) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” 22.08.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 59/2017) w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii 18.08.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 58/2017) w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców 17.08.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 11.08.2017