Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2016) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2016 r. 03.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2016) dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 27.09.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku 27.09.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2016) w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” 22.09.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 43/2016) w sprawie niepokojących praktyk rynkowych stosowanych przez jednego ze sprzedawców alternatywnych dotyczących wprowadzania w błąd odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej 07.09.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2016) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej 16.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 41/2016) w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii 12.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr (40/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 39/2016) w sprawie brzmienia art. 43 ustawy - Prawo energetyczne w związku z wejściem w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii - procedura potwierdzania tzw. „efektu zachęty” 12.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2016) dla operatorów systemów elektroenergetycznych w sprawie ustania obowiązku przesyłania do Prezesa URE kwartalnych informacji dotyczących opłaty przejściowej 12.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 37/2016) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 rok 05.08.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2016) w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r. 04.08.2016