Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych przedsiębiorstw energetycznych 17.03.2006
Informacja w sprawie praktyk przyłączeniowych w niektórych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych 10.03.2006
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia 24.02.2006
Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 15.02.2006
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych uprawnionych do uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii 15.02.2006
Informacja o decyzji Prezesa URE z dnia 12 stycznia 2006 r. odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej ustalonej przez STOEN S.A. z siedzibą w Warszawie 18.01.2006
Informacja w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych z powodu braku warunków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy- Prawo energetyczne) 30.12.2005
Informacja w sprawie taryf dla energii elektrycznej PSE S.A., PSE-Operator S.A. oraz spółek dystrybucyjnych zatwierdzonych na rok 2006 17.12.2005
Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych 16.12.2005
Informacja w sprawie wniosku operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 15.12.2005
Informacja w sprawie interpretacji art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne 26.10.2005
Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych przedsiębiorstw energetycznych grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 16.09.2005

Wybierz Strony