Up
 
 

gaz

 • Informacja nr 3/2009

  Informacja (nr 3/2009) w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych z powodu braku warunków ekonomicznych » więcej

 • Informacja nr 40/2008

  Informacja (nr 40/2008) w sprawie wyznaczenia operatorów systemów » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie wyznaczenia operatorów systemów dystrybucyjnych » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie wyznaczania i funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych » więcej

 • Informacja nr GP-062-38/2008

  Informacja (nr GP-062-38/2008) w sprawie zaleceń dla przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. » więcej

 • Informacja nr 13/2008

  Informacja (nr 13/2008) w sprawie Raportu z postępowań prowadzonych w Urzędzie Regulacji Energetyki dotyczących skarg odbiorców na wysokie rachunki za gaz w okresie grudzień 2007 – luty 2008 » więcej

 • Informacja nr 7/2008

  Informacja (nr 7/2008) w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne » więcej

 • Informacja

  Informacja dotycząca skarg odbiorców gazu z Gdańska na złą jakość paliwa » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie działań podjętych przez Prezesa URE w związku z licznymi skargami odbiorców gazu – mieszkańców Szczecina i niektórych miejscowości woj. zachodniopomorskiego na wysokie opłaty i złą jakość gazu ziemnego wysokometanowego grupy E » więcej

Wybierz Strony