Up
 
 

kodeksy sieci

 • Komunikat nr 35/2018

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2018) w sprawie realizacji do 17 maja 2018 r. obowiązków przedsiębiorców oraz podmiotów zamierzających przyłączyć do sieci elektroenergetycznej moduły wytwarzania energii elektrycznej, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Do 17 maja br. termin realizacji nowych obowiązków dla OSD i jednostek wytwórczych w zakresie przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych o mocy ≥ 0,8 kW

  17 maja 2018 r. upływa termin wyznaczony operatorom systemów elektroenergetycznych na przedstawienie do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2016/631). » więcej

 • Komunikat nr 10/2018

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2018) w sprawie obowiązku opracowania przez operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Obowiązek opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE przez OSP i OSD wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do 17 maja 2018 r. - Komunikat Prezesa URE nr 10/2018

  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, w którym zostały określone m.in. wymogi techniczne dotyczące przyłączania nowych modułów wytwarzania energii tj. sieci zakładów wytwarzania energii - synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, o mocy wytwórczej równej lub większej od 0,8 kW, nakłada również szereg obowiązków na uczestników rynku. » więcej

 • Komunikat nr 72/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Komunikat nr 73/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru » więcej

 • Komunikat nr 74/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego » więcej

 • Kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń przyłączeniowych Komisji Europejskiej z 2016 r.

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określił kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń Komisji (UE): 2016/631, 2016/1388 oraz 2016/1447 (tzw. rozporządzenia przyłączeniowe). Określenie kryteriów poprzedziły konsultacje społeczne. » więcej

 • Komunikat nr 49/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego » więcej

Wybierz Strony