Up
 
 

infrastruktura

 • Informacja nr 67/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 67/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2017 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2017 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,256%. » więcej

 • Informacja nr 52/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2017) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. » więcej

 • Wykorzystanie przez PSE SA środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

  » więcej

 • Informacja nr 40/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 40/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2017 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2017 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,212%. » więcej

 • Do 7 lipca br. nowy obowiązek przekazania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych. Sposób wypełniania formularza.

  W związku z upływającym 7 lipca br. terminem na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa URE pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych, na stronie urzędu zostały opublikowane wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. » więcej

 • Informacja nr 38/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2017) dotycząca sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności » więcej

 • Komunikat nr 33/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

Wybierz Strony