Up
 
 

energia elektryczna

 • Komunikat nr 62/2018

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 62/20180) w sprawie przypadającego na dzień 7 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru » więcej

 • 7 września 2018 r. mija termin realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

  Prezes URE przypomina, że każde przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone operatorem systemu elektroenergetycznego, jest zobowiązane przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia propozycję wymogów ogólnego stosowania lub metod stosowanych do obliczania lub ustanawiania takich wymogów, wynikających z NC DCC, w terminie do 7 września 2018 r. » więcej

 • Informacja nr 57/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2018) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2017 rok » więcej

 • Informacja nr 58/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 58/2018) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej » więcej

 • Korekta kosztów osieroconych za rok 2017

  » więcej

 • Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do VI 2018 r.

  Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa. » więcej

 • Informacja nr 56/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2018) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. » więcej

 • Wykorzystanie przez PSE S.A. środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

  Prezes URE, realizując wytyczne w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowymi, zawarte w przepisach rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r., jako krajowy regulator, informuje o sposobie wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE S.A. środków uzyskanych z udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. » więcej

 • Informacja nr 55/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2018) w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2019 kwot kosztów osieroconych » więcej

Wybierz Strony