Up
 
 

energia elektryczna

 • Informacja nr 6 /2009

  Informacja (nr 6 /2009) o działaniach podjętych przez URE w związku z planowanym zakończeniem działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. » więcej

 • Informacja nr 4/2009

  Informacja (nr 4/2009) dotycząca wskaźnika oceny spełnienia warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowych i elektroenergetycznych » więcej

 • Informacja nr 40/2008

  Informacja (nr 40/2008) w sprawie wyznaczenia operatorów systemów » więcej

 • Informacja nr 31/2008

  Informacja (nr 31/2008) w sprawie organizacji badania kontraktów na sprzedaż i zakup energii elektrycznej, których termin realizacji przypada na rok 2009 » więcej

 • Pismo Prezesa URE

  Pismo do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w elektrowniach wykorzystujących technologię współspalania – załączniki do wniosku. » więcej

 • Informacja nr 26/2008

  Informacja (nr 26/2008) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie wyznaczenia operatorów systemów dystrybucyjnych » więcej

 • Informacja nr 19/2008

  Informacja (nr 19/2008) o programie monitorowania rynku energii elektrycznej oraz o badaniu stanu bezpieczeństwa funkcjonowania KSE » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie wyznaczenia spółki ENERGA-OPERATOR S.A. operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego » więcej

Wybierz Strony