Up
 
 

energia elektryczna

 • Informacja nr 3/2010

  Informacja (nr 3/2010) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2009 » więcej

 • Informacja nr 19/2009

  Informacja (nr 19/2009) w sprawie postępowań wyjaśniających dotyczących rozbieżności w informacjach na temat zawartych kontraktów na sprzedaż i zakup energii elektrycznej na rok 2009 i lata kolejne przedstawionych przez wytwórców i przedsiębiorstwa obrotu w ramach procesu monitorowania tych kontraktów » więcej

 • Informacja nr 18/2009

  Informacja (nr 18/2009) w sprawie publicznych konsultacji projektu Wytycznych ERGEG w sprawie Postępowania Ze Skargami Odbiorców (Konsumentów) oraz Sprawozdawania i Klasyfikacji Skarg » więcej

 • Informacja nr 17/2009

  Informacja (nr 17/2009) w sprawie konsultacji publicznych zasad skoordynowanych aukcji w Europie Środkowo - Wschodniej » więcej

 • Informacja nr 14/2009

  Informacja (nr 14/2009) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. » więcej

 • Poradnikowy Film Edukacyjny - Bądź Świadom Za Co Płacisz

  » więcej

 • Wezwanie dla przedsiębiorstw energetycznych

  Na podstawie art. 28 ustawy - Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej lub obrocie energią elektryczną do przesłania informacji o dokonanej w 2008 r. sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w celu zbadania realizacji obowiązków, określonych w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne. » więcej

 • Informacja nr 6 /2009

  Informacja (nr 6 /2009) o działaniach podjętych przez URE w związku z planowanym zakończeniem działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. » więcej

 • Informacja nr 4/2009

  Informacja (nr 4/2009) dotycząca wskaźnika oceny spełnienia warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowych i elektroenergetycznych » więcej

Wybierz Strony