Up
 
 

energia elektryczna

 • Prezes URE uczestnikiem uroczystego podsumowania VII edycji Akademii Energii

  27 czerwca br. na GPW w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowania VII edycji Akademii Energii. Od początku działania projektu patronatem honorowym Akademii Energii jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ten projekt edukacyjny organizowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi wraz z największymi firmami energetycznymi, skierowany jest do studentów i absolwentów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z sektorem energetycznym. Celem wydarzenia jest integracja środowisk, które będą ze sobą współpracować w przyszłości oraz umożliwienie skorzystania z doświadczeń i wiedzy ekspertów. » więcej

 • Informacja nr 45/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2018 roku » więcej

 • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2018 r.

  Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w I kwartale 2018 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 174,95 zł/MWh. » więcej

 • 15 lipca 2018 r. mija termin składania przez wytwórców sprawozdania URE-EE za 2017 r.

  Wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE do 15 lipca 2018 r. Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2017 r. - URE-EE. Wykaz przedsiębiorstw w załączeniu. » więcej

 • Informacja nr 44/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2018) w sprawie aktualizacji listy sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na rok 2018, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii » więcej

 • Aktualizacja listy sprzedawców zobowiązanych na 2018 r.

  W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 10 maja 2018 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. z siedzibą w Tarnowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Prezes URE dokonał aktualizacji wykazu sprzedawców zobowiązanych zawartego w Informacji Prezesa URE nr 82/2017. » więcej

 • Aktualizacja rejestru MIOZE

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. » więcej

 • Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W kwietniu 2018 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 257 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w marcu br. liczba ta wyniosła 4 748. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2018 r. wynosiła 772, podczas gdy w marcu br. przeprowadzono takich zmian 558. » więcej

 • Kongres Eastern Europe Energy Forum

  4 czerwca 2018 r., Warszawa » więcej

Wybierz Strony