Up
 
 

energia elektryczna

 • Sprawozdanie z realizacji planów rozwoju przeznaczone dla przedsiębiorstw przemysłowych (OSD)

  Prezes URE przypomina o obowiązku przedłożenia sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, które zostało nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059). » więcej

 • Południowo-Zachodni OT URE na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  „Ocena możliwości funkcjonowania systemu energetycznego i ciepłowniczego w okresie zimowym, w tym stan zapasu paliw” to temat prezentacji przedstawionej przez Dyrektora Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Dolnośląskim, 14 grudnia 2012 r. » więcej

 • O ponad 1000 wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii

  Jak wynika z monitoringu URE, w październiku 2012 r. liczba zmian sprzedawcy energii w grupie taryfowej G - gospodarstwa domowe wynosiła 7091, a zatem o 1266 więcej niż miesiąc wcześniej. Również w grupie taryfowej A, B, C, odnotowano wzrost liczby tych zmian. Podczas gdy we wrześniu br. sprzedawcę energii zmieniło 2623 odbiorców przemysłowych, w październiku było ich już ponad 2750. » więcej

 • Rozwój rynków energii elektrycznej i gazu - podsumowanie 2012 roku

  Z myślą o tworzeniu otoczenia regulacyjnego na rzecz zwiększenia swobody gospodarczej na rynku gazu i energii elektrycznej został podjęty szereg decyzji, które zaowocowały rozwojem tych rynków - podsumowuje rok 2012 Prezes URE, Marek Woszczyk. » więcej

 • Przedstawiciele URE na konferencji „Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej”

  Prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i rozwiązywanie sporów z zakresu energetyki to główne kwestie poruszane przez przedstawicieli Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach podczas konferencji naukowej „Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej”, która odbyła się 10 grudnia br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. » więcej

 • O nowych źródłach energii podczas debaty w Pałacu Prezydenckim

  12 grudnia br. w ramach Forum Debaty Publicznej odbyła się konferencja pt. Nowe źródła energii - jaka energia dla Polski?, w której, obok Prezydenta Bronisława Komorowskiego, udział wzięli m.in.: Minister Środowiska i Prezes URE. W debacie zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP uczestniczyli również przedstawiciele innych resortów i instytucji rządowych, a także szefowie największych firm energetycznych w Polsce i eksperci. » więcej

 • Rynek energii tematem II sesji VIII Międzynarodowej Konferencji Power Ring 2012

  Opcje zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw oraz promocji inwestycji w energetykę niskoemisyjną - pod takim hasłem 14 grudnia odbyła się tegoroczna edycja konferencji Power Ring. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności - ETA, Społeczną Radę ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Procesy Inwestycyjne Sp. z o. o uczestniczył Prezes URE, Marek Woszczyk. » więcej

 • Przetarg na „Negawaty” uruchomiony

  PSE Operator poinformował o rozpoczęciu postępowania publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP". » więcej

 • Informacja nr 31/2012

  Informacja w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, zalegających z opłatami za realizację zobowiązań z tytułu zawartych umów „pakietowych” » więcej