Up
 
 

energia elektryczna

 • Informacja nr 31/2008

  Informacja (nr 31/2008) w sprawie organizacji badania kontraktów na sprzedaż i zakup energii elektrycznej, których termin realizacji przypada na rok 2009 » więcej

 • Pismo Prezesa URE

  Pismo do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w elektrowniach wykorzystujących technologię współspalania – załączniki do wniosku. » więcej

 • Informacja nr 26/2008

  Informacja (nr 26/2008) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie wyznaczenia operatorów systemów dystrybucyjnych » więcej

 • Informacja nr 19/2008

  Informacja (nr 19/2008) o programie monitorowania rynku energii elektrycznej oraz o badaniu stanu bezpieczeństwa funkcjonowania KSE » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie wyznaczenia spółki ENERGA-OPERATOR S.A. operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie wyznaczania i funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych » więcej

 • Informacja 6/2008

  Informacja (nr 6/2008) w sprawie konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze elektroenergetycznym » więcej

 • Informacja

  Informacja w sprawie projektu środków przejściowych „Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii” (Transition Facility PL2005/017-488.02.04) » więcej

Wybierz Strony