Up
 
 

średnie ceny

 • Informacja nr 10/2011

  Informacja (nr 10/2011) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2010 rok » więcej

 • Informacja nr 8/2011

  Informacja (nr 8/2011) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2010 » więcej

 • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2010

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, informuje, iż w 2010 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 195,32 zł/MWh. » więcej

 • Informacja nr 9/2011

  Informacja (nr 9/2011) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2010 rok » więcej

 • Informacja nr 2/2011

  Informacja (nr 2/2011) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne » więcej

 • Informacja nr 30/2010

  Informacja (nr 30/2010) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, którym mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne » więcej

 • Informacja nr 12/2010

  Informacja (nr 12/2010) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane » więcej

 • Informacja nr 4/2010

  Informacja (nr 4/2010) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz średnich cen sprzedaży ciepła za 2009 rok » więcej

 • Informacja nr 3/2010

  Informacja (nr 3/2010) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2009 » więcej

Wybierz Strony