Up
 
 

średnie ceny

 • Informacja nr 12/2010

  Informacja (nr 12/2010) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane » więcej

 • Informacja nr 4/2010

  Informacja (nr 4/2010) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz średnich cen sprzedaży ciepła za 2009 rok » więcej

 • Informacja nr 3/2010

  Informacja (nr 3/2010) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2009 » więcej

 • Informacja nr 12 /2009

  Informacja (nr 12 /2009) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane » więcej

 • Informacja nr 9/2009

  Informacja (nr 9/2009) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz na rynku konkurencyjnym za 2008 rok » więcej

 • Informacja nr 21/2008

  Informacja (nr 21/2008) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane » więcej

Wybierz Strony