Up
 
 

zmiana sprzedawcy

 • Zmiana sprzedawcy gazu - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

  URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych. » więcej

 • Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do VIII 2018 r.

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec sierpnia 2018 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 7,5%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 5,3%. » więcej

 • Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy energii w wybranych miesiącach od XII 2007 r. do VII 2018 r.

  Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), czyli zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa. » więcej

 • Rozwój konkurencyjnego rynku gazu

  Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. » więcej

 • Liczba zmian sprzedawców gazu na koniec II kwartału 2018 r.

  Od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2018 r. odnotowano łącznie 169 378 zmian sprzedawcy gazu. » więcej

 • Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do VI 2018 r.

  Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa. » więcej

 • Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do V 2018 r.

  Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa. » więcej

 • Co konsument energii i gazu powinien wiedzieć przed wyjazdem na urlop?

  Zapłać rachunki, odłącz urządzenia elektroniczne od zasilania… Rady dla odbiorców energii przed wyjazdem na zasłużony urlop, aby po powrocie obyło się bez nieprzyjemnej niespodzianki » więcej

 • Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W kwietniu 2018 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 257 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w marcu br. liczba ta wyniosła 4 748. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2018 r. wynosiła 772, podczas gdy w marcu br. przeprowadzono takich zmian 558. » więcej

Wybierz Strony