Up
 
 

zmiana sprzedawcy

 • Wzrost liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, kolejny miesiąc nieznacznie wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W marcu 2017 r. zmiany sprzedawcy dokonało 8 091 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w kwietniu br. liczba ta wyniosła 8 206. » więcej

 • Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

  Jak wynika z monitoringu prowadzonego przez URE, wg stanu na koniec marca 2017 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła od końca 2016 r. o 4,4%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych - grupa taryfowa G - nastąpił wzrost o 4,9%. » więcej

 • Zmiana sprzedawcy gazu - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

  Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych. Liczba zmian sprzedawcy jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. » więcej

 • Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE, liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A, B, C wg stanu na koniec lutego 2017 r. wyniosła 180 838, co stanowi wzrost od końca grudnia 2016 r. o 4,0%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wg stanu na koniec lutego 2017 r. dokonano 477 341 zmian - od końca grudnia 2016 r. nastąpił wzrost o 3,2%. » więcej

 • Liczba zmian sprzedawcy gazu

  Prezes URE, z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu, cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Liczba zmian sprzedawcy gazu jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. » więcej

 • Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE, liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A, B, C wg stanu na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 173 858, co stanowi wzrost od końca grudnia 2015 r. o 9,6%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wg stanu na koniec grudnia 2016 r. dokonano 462 630 zmian - od końca grudnia 2015 r. nastąpił wzrost o 18,2%. » więcej

 • Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - najnowsze dane

  W listopadzie 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 441 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) oraz 613 odbiorców przemysłowych (grupa taryfowa A, B, C). » więcej

 • Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

  We wrześniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 6 234 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w październiku br. liczba ta wyniosła 6 801. » więcej

 • Zmiana sprzedawcy na rynku gazu

  Utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zmian sprzedawcy gazu. W sumie od początku monitorowania do końca III kwartału 2016 r. takiej zmiany dokonało blisko 63 tys. odbiorców. » więcej

Wybierz Strony