Up
 
 

liberalizacja rynku

 • Liczba zmian sprzedawcy gazu

  Prezes URE, z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu, cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Liczba zmian sprzedawcy gazu jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. » więcej

 • Hurtowy rynek gazu ziemnego w IV kwartale 2016 r.

  Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec czwartego kwartału 2016 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 197 podmiotów, natomiast 127 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. » więcej

 • Prezes URE zatwierdził taryfy trzem kluczowym przedsiębiorstwom gazowym

  16 grudnia 2016 r. Prezes URE zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego, tj. PGNiG S.A., PLNG S.A. oraz SGT EuRoPol Gaz S.A., które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. » więcej

 • Zmiana sprzedawcy na rynku gazu

  Utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zmian sprzedawcy gazu. W sumie od początku monitorowania do końca III kwartału 2016 r. takiej zmiany dokonało blisko 63 tys. odbiorców. » więcej

 • Hurtowy rynek gazu ziemnego w III kwartale 2016 r.

  Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec trzeciego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 191 podmiotów, natomiast 94 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. » więcej

 • Hurtowy rynek gazu ziemnego w II kwartale 2016 r.

  Monitoring hurtowego rynku gazu przeprowadzany przez Prezesa URE pokazuje, że na koniec II kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 190 podmiotów, z czego 88 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. » więcej

 • Najnowsze wyniki monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Cyklicznie przeprowadzany w URE monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej wskazuje na dalszy wzrost liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupach taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) oraz grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe). » więcej

 • Zmiana sprzedawcy gazu - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

  Stałe monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa do wyboru sprzedawcy, powala Prezesowi URE na wiarygodną ocenę rozwoju konkurencji panującej na rynku gazu. » więcej

 • Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2016 r.

  Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec pierwszego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 181 podmiotów, natomiast 75 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. » więcej

Wybierz Strony