Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w sprawie zmiany taryf dla energii elektrycznej zatwierdzonych w dniu 16 kwietnia 2008 r. dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i przedsiębiorstw obrotu powstałych w wyniku wyodrębnienia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 17 kwietnia 2008 r.
   
GP-062-31/2008  

W dniu 16 kwietnia 2008 r. Prezes URE zatwierdził i opublikował decyzje w sprawie zmian taryf dla energii elektrycznej dla czternastu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), jakie będą obowiązywały odbiorców we wszystkich grupach taryfowych, a także dla dwunastu przedsiębiorstw obrotu powstałych w wyniku wyodrębnienia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, jakie będą obowiązywały odbiorców w grupach „G”, przyłączonych do sieci tych Operatorów. Decyzje te zostały opublikowane w Biuletynach Branżowych Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna od nr 41 (621) do nr 43 (623) z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Wzrost cen energii elektrycznej jak i stawek zmiennych za usługi dystrybucji (pokrywających przede wszystkim koszty zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej) wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, jaki aktualnie nastąpił.

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w grupach „G”, sprzedaż energii łącznie z usługą dystrybucyjną, rosną średnio o 2,0%. Wzrost ten w poszczególnych spółkach pełniących funkcję sprzedawców z urzędu jest zróżnicowany w zakresie od 1,68% w ZKE SA do 2,08% w Enion Energia Sp. z o.o. Powyższe przekłada się na następujące wzrosty płatności miesięczne na rachunkach łącznych za energię i usługę jej dostarczenia, dla odbiorców zużywających rocznie przykładowe ilości energii:

w grupie G11, z licznikiem jednofazowym:

  500 kWh            od 0,29 zł/m-c do 0,35 zł/m-c,
1500 kWh            od 0,86 zł/m-c do 1,04 zł/m-c,
3000 kWh            od 1,72 zł/m-c do 2,08 zł/m-c,
5000 kWh            od 2,87 zł/m-c do 3,46 zł/m-c;

w grupie G12, z licznikiem trójfazowym przy założeniu zużycia energii w strefach 50/50:

1500 kWh            od 0,78 do 0,93 zł/m-c,
3000 kWh             od 1,55 do 1,86 zł/m-c,
5000 kWh             od 2,58 do 3,10 zł/m-c.

Powyższe wzrosty są skutkiem zmian taryf OSD i spółek obrotu, czyli wynikają ze wzrostu odpowiednio stawek opłat za usługi dystrybucyjne i cen sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa poniżej.

Ceny sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły średnio o 3%, ze zróżnicowaniem od 2,8% w EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. do 3,3% w Energa - Obrót SA. Średnie wzrosty w poszczególnych grupach taryfowych G są bardzo zbliżone do średniego wzrostu w Przedsiębiorstwie.

Powyższe przekłada się na następujące wzrosty płatności miesięczne na rachunkach za energię elektryczną (bez dystrybucji), dla odbiorców zużywających rocznie przykładowe ilości energii:

w grupie G11:

   500 kWh           od 0,22 do 0,26 zł/m-c,
1500 kWh            od 0,65 do 0,77 zł/m-c,
3000 kWh            od 1,30 do 1,55 zł/m-c,
5000 kWh            od 2,17 do 2,58 zł/m-c;

w grupie G12 przy założeniu zużycia energii w strefach 50/50:

1500 kWh            od 0,61 do 0,74 zł/m-c,
3000 kWh            od 1,23 do 1,49 zł/m-c,
5000 kWh             od 2,04 do 2,48 zł/m-c.

Stawki za usługi dystrybucyjne dla odbiorców końcowych wzrosły średnio o 0,8%, ze zróżnicowaniem od 0,55% w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. do 0,97% w Vattenfall Distribution Poland SA. Średnie wzrosty w poszczególnych grupach taryfowych są zróżnicowane, co wynika ze zróżnicowanego pomiędzy grupami jak i przedsiębiorstwami udziału opłat stałych w łącznych opłatach za usługi dystrybucji, bowiem podwyższeniu ulegają jedynie stawki zmienne sieciowe. Pozostałe stawki pozostają na niezmienionym poziomie.

W odniesieniu do poszczególnych, wybranych grup taryfowych średnie stawki dystrybucji energii elektrycznej wzrastają w następującym zakresie:

A23: od 0,12% w ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. do 0,47% w EnergiaPro Grupa Tauron SA,
B23: od 0,33% w ZE Łódź – Teren SA do 0,65% w Enea Operator Sp. z o.o.,
C22a i C22b: od odpowiednio 0,56% i 0,5% w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. do 1,49% i 1,54 %w Vattenfall Distribution Poland SA,
C11: od 0,43% w ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. do 1,42% w Vattenfall Distribution Poland SA,
C12a i C12b: od odpowiednio 0,57% i 0,5% w ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. do 1,69% i 1,79% w Vattenfall Distribution Poland SA,
G11: od 0,64% w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. do 1,46% w Vattenfall Distribution Poland SA,
G12: od 0,63% w ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. do 1,48% w Vattenfall Distribution Poland SA.

Powyższe przekłada się na następujące wzrosty płatności miesięczne na rachunkach za usługę dystrybucji, dla odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających rocznie przykładowe ilości energii:

w grupie G11 z licznikiem jednofazowym:

  500 kWh            od 0,06 do 0,10 zł/m-c,
1500 kWh            od 0,17 do 0,30 zł/m-c,
3000 kWh            od 0,34 do 0,60 zł/m-c,
5000 kWh            od 0,57 do 1,00 zł/m-c;

w grupie G12 z licznikiem trójfazowym i przy założeniu zużycia energii w strefach 50/50:

1500 kWh            od 0,13 do 0,22 zł/m-c,
3000 kWh             od 0,25 do 0,45 zł/m-c,
5000 kWh             od 0,42 do 0,75 zł/m-c.

Podkreślenia wymaga, że podane powyżej wielkości odnoszą się do kwot netto (bez podatku VAT), bowiem ceny i stawki opłat zatwierdzane przez Prezesa URE w taryfach przedsiębiorstw elektroenergetycznych są przedstawiane netto.

Zmiany taryf zarówno dla przedsiębiorstw obrotu jak i OSD mogą wejść w życie najwcześniej z dniem 1 maja 2008 r. i będą obowiązywały do 31 grudnia 2008 r.

Data publikacji : 17.04.2008
Data modyfikacji : 17.04.2008

Opcje strony

do góry