Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polskie procedury koncesjonowania uznano za wzorcowe

Spotkanie Komitetu ERRA ds. konkurencji i koncesjonowania w Jordanii

W Ammanie (Jordania) odbyło się kolejne robocze spotkanie komitetu ERRA ds. konkurencji i koncesjonowania. W obradach, które odbywały się w dniach 25-26 stycznia 2010 r polskiego regulatora reprezentował Marek Woszczyk, Wiceprezes URE.

Dyskutując nad propozycją ewentualnej harmonizacji procedury koncesjonowania i przygotowania warunków do wzajemnego uznawania koncesji wśród krajów członkowskich ERRA regulatorzy wskazali na polskie unormowanie tego zagadnienia jako przykład dobrych praktyk. W opinii regulatorów procedura koncesyjna w Polsce jest stosunkowo prosta, klarowna i - w przypadku dostarczenia przez koncesjonariusza wymaganych dokumentów - trwa krótko. Urząd Regulacji Energetyki przygotował także specjalne pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić te rodzaje działalności, które wymagają koncesji. Pakiety - zamieszczone na stronach internetowych URE - zawierają wszystkie potrzebne informacje o tym kto i jak może uzyskać koncesje.

ERRA jest dobrowolnym stowarzyszeniem niezależnych organów regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw utworzonym w 2000 roku. Celem ERRA jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących swą gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki, jak również zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji w państwach regionu.

Do stowarzyszenia, o charakterze „not-for-profit”, przystąpiły organy regulacji energetyki z 28 krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Członkiem stowarzyszonym ERRA jest Amerykańskie Stowarzyszenie Regulatorów (NARUC).

Data publikacji : 01.02.2010

Opcje strony

do góry