Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne „ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2011” pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

W konferencji tematycznej poświęconej rynkom energii wziął udział przedstawiciel prezesa URE - Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf. Uczestnicy tej konferencji rozmawiali m.in. na temat zmian na rynku energii, inwestycji sieciowych oraz mechanizmów wolnorynkowych w obrocie energią, w tym na temat roli obrotu giełdowego w procesie liberalizacji. Poruszono także kwestię zmiany sprzedawcy energii oraz cen, rynku i jego regulacji.

„ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2011” to szansa na integrację branży energetycznej - podczas paneli i spotkań o kierunkach i perspektywach rozwoju sektora rozmawiają menedżerowie, naukowcy oraz kadra techniczna - inżynierowie i przedstawiciele biznesu.

Sympozjum w Bełchatowie porusza najważniejsze aktualne wyzwania stojące przed branżą energetyczną związane m.in. z konsekwencjami wdrażania pakietu klimatycznego 3x20 dla odbiorców energii elektrycznej, bezpieczeństwem energetycznym, inwestycjami odtworzeniowymi w moce wytwórcze i przesyłowe. Uczestnicy spotkania będą jeszcze dyskutować o związkach między efektywnością energetyczną a konkurencyjnym rynkiem energii, o kierunkach zmian w ciepłownictwie i o problemach niskoemisyjności oraz nowoczesnych technologiach w energetyce.

Organizatorami wydarzenia, które będzie trwać do 8 września, są BMP Sp z o.o., redakcja „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Data publikacji : 07.09.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry