Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE o polityce regulacyjnej UE podczas Polskiej Prezydencji w Radzie UE

Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej jest jednym z priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Eksperci URE wzięli udział w międzynarodowym seminarium „Jak wzmocnić i rozszerzyć Wspólnotę Energetyczną”.

W Centrum Nauki Kopernik, o wizji, celach i perspektywach rozwoju Wspólnoty Energetycznej, zwłaszcza kontekście wzmocnienia współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego, rozmawiali przedstawiciele instytucji regulacyjnych, Banku Światowego, sektora energetycznego oraz instytucji eksperckich.

W trakcie seminarium „How to deepen and extend the Energy Community ?” Halina Bownik - Trymucha, dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki poprowadziła sesję poświęconą polityce regulacyjnej UE w kontekście promocji inwestycji - „Investment attractice market(s) - regulatory framework”, z udziałem Dirka Buschle Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej, Rafała Wittmanna, Dyrektora Pionu Rozwoju i Inwestycji GAZ - SYSTEMU oraz Bartłomieja Gurby z Dyrektoriatu ds. Energii Komisji Europejskiej, który mówił o znaczeniu III pakietu liberalizacyjnego UE.

Cztery sesje seminarium poświęcono kolejno: rozszerzeniu współpracy energetycznej z krajami Partnerstwa Wschodniego, polityce regulacyjnej, która powinna wspierać inwestycje na wspólnym rynku energii UE, inwestycjom infrastrukturalnym oraz wyzwaniom stojącym przed krajami UE do (i po) roku 2016.

Energetycznej współpracy ze Wschodem poświęcono pierwszą sesję „Shift towards the East” - „Podróż na Wschód” - z udziałem prelegentów z Ukrainy, Gruzji oraz Turcji. Podczas sesji o konieczności rozszerzenia współpracy w ramach Wspólnoty Energetycznej UE mówił m.in. Fatih Kölmek, doradca Pełnomocnika tureckiego Urzędu Regulacji Rynku Energii w wystąpieniu pt. „Enlargement of the Energy Community to the East”. Moderatorem sesji był Paweł Osica, Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Konferencję „How to deepen and extend the Energy Community?” zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Data publikacji : 12.09.2011

Opcje strony

do góry