Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty „ Relacja klient - sprzedawca” z udziałem URE

O tym jak skutecznie pomóc w zmianie sprzedawcy energii, jak chronić interesy odbiorców opowiadała w trakcie warsztatów pt. „Relacja klient - sprzedawca na rynku energii elektrycznej”, ekspert URE - Anna Bednarska.

Naczelnik Wydziału ds. rynków detalicznych w Departamencie Promowania Konkurencji URE w prezentacji Rozwój zasady TPA a praktyka jej realizacji przez odbiorców energii elektrycznej przedstawiła genezę zasady TPA oraz jej rozwój w Polsce dla różnych segmentów odbiorców (przemysłowych, biznesowych oraz gospodarstw domowych). Zaprezentowała również nieuczciwe i naganne praktyki stosowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych, sprzedawców, które utrudniają prawidłowy przebieg procesu zmiany sprzedawcy, a których skutki odczuwają najbardziej odbiorcy z gospodarstw domowych i małych firm. Przykładem takich nagannych praktyk utrudniających zmianę sprzedawcy są bezpośrednie naciski na odbiorcę energii, w celu wycofania wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii.

W warsztatach wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych: operatorów systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawców energii, związani bezpośrednio z obsługą i realizacją procesu zmiany sprzedawcy w przedsiębiorstwach. Komunikat przedstawiciela Prezesa URE trafił zatem bezpośrednio do osób kształtujących politykę firm energetycznych wobec odbiorców energii.

Ponadto przedstawiciel URE przekazał uczestnikom warsztatów informacje dotyczące prac na nowym rozporządzeniem „systemowym” oraz działaniach Prezesa URE na rzecz rozwoju zasady TPA.

Warsztaty „Relacja klient - sprzedawca na rynku energii elektrycznej” dotyczyły problematyki zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, klauzul abuzywnych zamieszczanych w umowach między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami energii, ochrony konsumenta na rynku energii elektrycznej oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw za prawidłową realizację dostaw energii elektrycznej.

Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in. przedstawiciele OSD, przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii, Powiatowy Rzecznik Konsumentów z Tomaszowa Mazowieckiego oraz doradcy i konsultanci.

Data publikacji : 16.09.2011

Opcje strony

do góry