Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Za nami konferencje EuroPOWER 2011 oraz Nafta i Gaz 2011

EuroPOWER 2011 to już czternasta odsłona międzynarodowej konferencji energetycznej, w tym roku organizowana pod Patronem Honorowym Prezesa URE. Podczas spotkania eksperci, naukowcy, szefowie firm energetycznych i przedstawiciele świata polityki rozmawiali m.in. o polskim rynku energetycznym na mapie Europy w kontekście Polskiej Prezydencji oraz o nowych zadaniach dla regulatorów rynku wobec realizacji programu dla Polskiej Energetyki Jądrowej.

Pierwszego dnia EuroPOWER 2011 r. Halina Bownik - Trymucha, dyrektor, Departamentu Promowania Konkurencji w URE zaprezentowała stanowisko regulatora podczas dyskusji panelowej Konsolidacja i prywatyzacja sektora energetyczno-paliwowego. Podczas spotkania prowadzonego przez dra Roberta Gwiazdowskiego, Prezydenta Centrum im. Adama Smitha, uczestnicy rozważali kwestie związane ze statusem prywatyzacji i planami prywatyzacyjnymi w energetyce. Kolejne problemy poruszone w panelu dotyczyły wątpliwości czy częściowa prywatyzacja pobudzi konkurencyjność na rynku oraz określenia czynników warunkujących wysokość cen energii w związku z konsolidacją rynku. Goście Roberta Gwiazdowskiego rozmawiali o konsolidacji rynku paliwowego i rozwoju koncernów multi-utilities w Polsce.

Drugi dzień konferencji poświęcony został kwestiom wiążącym się z technologiami smart grid. Podczas sesji Smart Grid - budujemy inteligentny rynek energetyczny o planowanych działaniach regulatora w prezentacji Co po Ami? mówił dr Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf w URE. Natomiast dr Zdzisław Muras, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, przedstawił wyzwania stojące przed regulacją i systemem wsparcia niewielkich jednostek wytwórczych. Prezentacja dr Murasa - Małe jednostki wytwórcze w inteligentnych sieciach - jaki model wsparcia finansowego? to jedno z pierwszych wystąpień ze strony regulatora na temat krajowego systemu wsparcia dla źródeł rozproszonych, w tym dla źródeł prosumenckich i „niezawodowych” z limitem mocy np. do 100 lub 500 kW oraz regulacji umożliwiających absorpcję do KSE niewielkich źródeł wytwarzania na poziomie odbiorcy końcowego.

Według przedstawiciela Prezesa URE rozwiązaniem zaprojektowanym dla systemu wsparcia dla źródeł prosumenckich i „niezawodowych” mógłby być pakiet ułatwień obejmujący np. zwolnienie z obowiązku wykonywania działalności gospodarczej i związanych z tym kosztów (np. ZUS), zwolnienie z obowiązków koncesyjno/rejestracyjnych. Kolejne propozycje przestawione w trakcie EuroPOWER wiążą się z wprowadzeniem regulacji dotyczących certyfikacji instalatorów małych instalacji OZE/CHP i powiązanie ich z systemem wsparcia w tym: zwolnienie prosumentów z obowiązków wnioskowania o świadectwa, wprowadzenie dopłat bezpośrednich do energii z OZE, dystrybuowanych na poziomie krajowym przez jeden podmiot.

Dr Zdzisław Muras reprezentował także Prezesa URE podczas inauguracji IX Międzynarodowej Konferencji NAFTA i GAZ 2011 oraz XVI Międzynarodowych Targów NAFTA i GAZ 2011 organizowanych przez Zarząd Targów Warszawskich. W dniach 21 - 22 września 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki odbywały się wydarzenia poświęcone m.in. bezpieczeństwu energetycznemu i nowym technologiom na rynku paliw. Poruszane tematy dotyczyły stanu obecnego i rozwoju sektora paliwowo energetycznego w kraju i za granicą.

Data publikacji : 23.09.2011

Opcje strony

do góry