Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w VI Ogólnopolskim Kongresie PETROBIZNES - Chemia, Paliwa, Gaz, Energetyka

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu były „Strategie polskich koncernów na tle zmian zachodzących na rynku europejskim”.

Stanowisko regulatora zaprezentowała Halina Bownik-Trymucha, dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki, mówiąc m.in. o aktualnym systemie regulacji i modelu funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce, wskazaniach trzeciego pakietu liberalizacyjnego i perspektywach stopniowej deregulacji cen gazu.

W trakcie spotkania podkreślono pozytywną rolę polityki Unii Europejskiej, w tym działania nowej agencji regulacyjnej ACER, jej rolę w pracach nad nowymi Kodeksami Sieciowymi, negocjacjami surowcowymi oraz rozbudową infrastruktury.

Dyskusję moderowali: Marek Kamiński, Dyrektor, Grupa Zarządzania Efektywnością, Ernst & Young oraz Paweł Magierowski, Partner, Praktyka Energetyczna, Baker & McKenzie.

Dylematy strategiczne i perspektywy rozwoju firm paliwowych i energetycznych, jak również największych graczy na rynku chemicznym w Polsce przedstawiano w kontekście zmian na rynkach europejskich i światowych. Dzięki panelowej formule zaproszeni prelegenci - przedstawiciele administracji, parlamentarzyści, przedstawiciele przedsiębiorstw - wspólnie podsumowali bieżący rok oraz przeanalizowali działania podejmowane przez międzynarodową konkurencję.

Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, objął Kongres Patronatem Honorowym.

Organizatorem VI Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES - Energia, Paliwa, Chemia, Gaz było Europejskie Centrum Biznesu. Partnerem Merytorycznym tegorocznej edycji jest firma Ernst & Young zaś Partnerem Prawnym Kancelaria Baker & McKenzie. Kongres odbył się 3 października 2011 r. w Warszawie.

Data publikacji : 06.10.2011
Data modyfikacji : 06.10.2011

Opcje strony

do góry