Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk wziął udział w panelu „Inteligentne sieci. Energetyka nowej generacji.”

W panelu poświęconym Smart Grids szef URE mówił nie tylko o nowych wyzwaniach europejskiej smart regulacji, ale także o tym, w jaki sposób Smart Grids zmienił i w jakim stopniu zmienia nasze myślenie o gospodarce. Zdaniem Prezesa Woszczyka kluczowe dla rozwoju inteligentnych sieci w Polsce są zmiany legislacyjne oraz dalsze wzmocnienie współpracy interesariuszy rynku. Szef URE podkreślił podstawowe znaczenie Smart grids dla efektywności energetycznej zapisane w Europejskiej Strategii dla inteligentnych technologii energetycznych oraz równoważonego rozwoju 2020 (EU’s Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth). W trakcie dyskusji na temat różnic modeli regulacyjnych w kontekście Smart Grids Marek Woszczyk przypomniał, że to Komisja Europejska podkreśliła konieczność stworzenia impulsów dla rozwoju smart grids w polityce regulacyjnej państw UE, adresowanej m.in. do operatorów sieci. Polski regulator określił zarówno minimalne funkcjonalności, jakie powinny posiadać systemy AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) wdrażane przez dystrybutorów energii, jak i wymagania co do sposobu, w jaki powinny przebiegać wdrożenia. Przygotowanie i poddanie szerokim konsultacjom Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych ma pomóc w szczególności ograniczyć ryzyka inwestycyjne wiążące się z implementacją powszechnego systemu zdalnego dwukierunkowego opomiarowania.

Zdaniem Prezesa URE konieczne jest określenie z góry zasad, zgodnie z którymi wysiłek inwestycyjny we wdrażanie tego typu inteligentnych systemów znajdzie swoje odzwierciedlenie w zasadach finansowania. Powinniśmy wskazać, w jaki sposób będzie dokonywany podział kosztów i korzyści pomiędzy przedsiębiorstwa i odbiorców tak, by stworzyć mechanizm zachęcający poszczególnych przedsiębiorców sieciowych do inwestycji w nowoczesne rozwiązania w duchu „smart”.

Zdaniem uczestników spotkania lata 2011 - 2012 będą kluczowe dla rozwoju inteligentnych sieci w Europie, a koncepcja inteligentnych sieci już zdominowała współczesne myślenie o rozwoju sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej takich potęg gospodarczych, jak Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia oraz wielu innych państw wysoko rozwiniętych. Inteligentne sieci elektroenergetyczne odgrywają coraz większą rolę w europejskiej polityce energetycznej i klimatycznej - są postrzegane jako szansa na realizację unijnej polityki zrównoważonego wzrostu.

W drugim dniu Forum, w warsztatach organizowanych przez Energa Operator S.A., wziął udział dr Tomasz Kowalak, dyrektor Departamentu Taryf w URE. Szef DTA mówił o „Sieciach inteligentnych w obszarze dystrybucji - wyzwania i propozycje rozwiązań”.

***

Europejskie Forum Nowych Idei odbywało się w Sopocie w dniach 28 - 30 września 2011 r. W wydarzeniu zorganizowanym przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan wzięło udział ponad 1000 gości.

Data publikacji : 05.10.2011
Data modyfikacji : 28.11.2011

Opcje strony

do góry