Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6201,Informacja-Prezesa-URE-o-sredniej-kwartalnej-cenie-energii-elektrycznej-sprzedan.html
2019-12-10, 01:41

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja Prezesa URE o średniej kwartalnej cenie energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy wyniosła w II kwartale 2015 r. 172,39 zł/MWh.

Szczegóły zawarte są w Informacji Prezesa URE nr 26/2015.

Data publikacji : 14.07.2015

Opcje strony