Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6503,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-niepodlegajaca-obowiazkowi-publiczne.html
2019-11-17, 19:22

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za I kwartał 2016 r. 169,13 zł/MWh.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2016.

Data publikacji : 14.04.2016

Opcje strony