Up
 
 

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Informujemy, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za IV kwartał 2016 r. 169,57 zł/MWh.

Dla porównania - cena ta za III kwartał 2016 r. wynosiła 172,34 zł/MWh.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 6/2017.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 13.01.2017