Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W I kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 83,00 zł/MWh.

W IV kwartale ub.r. cena ta wynosiła 73,74 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 32/2017.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 15.05.2017