Up
 
 

Jak prawidłowo złożyć wniosek o wydanie świadectw pochodzenia

Wprowadzone 1 stycznia 2017 r. zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii spowodowały, że wytwórcy składający wnioski o wydanie świadectw pochodzenia coraz częściej popełniają błędy o charakterze formalnym, które z oczywistych względów negatywnie rzutują na terminy zakończenia postępowań.

W Komunikacie nr 43/2017 zostały podane zalecenia, jak ich uniknąć.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom znajomego
Data publikacji 06.07.2017