Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W II kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 68,74 zł/MWh.

W I kwartale br. cena ta wynosiła 83,00 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 57/2017.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 11.08.2017