Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W IV kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 73,89 zł/MWh.

W III kwartale 2017 r. cena ta wynosiła 68,47 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 14/2018.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 14.02.2018